KAMPANYA

100 Tane Haber/Blog sitesinde tanıtım yazısı sadece 990 TL üstelik 100 tane makale HEDİYE !

Limited Şirket Avantajları ve Dezavantajları - MarkaHost

Limited şirketin avantajları ve dezavantajları hakkında detaylı bir makale. Sınırlı mali sorumluluk, esnek yönetim, vergi avantajları ve daha fazlası. Limited şirket kurmayı düşünen işletme sahipleri için önemli bilgiler.

Limited Şirket Avantajları ve Dezavantajları

Limited Şirket Avantajları

Limited şirket, birçok girişimcinin tercih ettiği bir işletme modelidir. Bu işletme modelinin birçok avantajı bulunmaktadır. Limited şirketin avantajları ve dezavantajları hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin. Bu makalede limited şirketin avantajları, dezavantajları ve şirket sahibi olmanın genel avantajları ele alınacaktır.

limited şirket avantajları

1. Limited Şirket Nedir?

Limited şirket, bir veya daha fazla ortağın sermaye paylarıyla kurulan bir şirket türüdür. Şirketin sorumluluğu, ortakların sermaye paylarıyla sınırlıdır. Limited şirketler, genellikle küçük veya orta ölçekli işletmelerin tercih ettiği bir işletme modelidir.

2. Limited Şirketin Avantajları

Mali Sorumluluk Sınırlaması

Limited şirketin en önemli avantajlarından biri, ortakların mali sorumluluğunun sınırlı olmasıdır. Şirketin borçlarından dolayı ortakların kişisel mal varlığına haciz konulması mümkün değildir. Bu, işletme faaliyetleri sırasında ortakların kişisel varlıklarının risk altında olmadığı anlamına gelir.

Esnek Yönetim ve İşleyiş

Limited şirket, ortakların işleyiş ve yönetim konularında esneklik sağlar. Karar alma süreçleri, ortaklar arasında anlaşma sağlandığı şekilde belirlenebilir. Ortaklar, şirketin yönetimine daha etkin bir şekilde katılabilir ve işletmenin büyümesi için stratejik kararlar alabilir.

Ortaklığın Kolay Kurulması

Limited şirket, ortaklığın kolay bir şekilde kurulabilmesi avantajına sahiptir. Şirketin kuruluşu için sadece bir veya daha fazla ortağın var olması yeterlidir. Ortaklar, limited şirketin tüzüğünü oluşturarak ve gerekli prosedürleri yerine getirerek şirketi kurabilirler.

Anonim Şirketlere Göre Daha Az Formalite

Anonim şirketlere göre limited şirketlerin kuruluşunda ve işleyişinde daha az formalite gereklidir. Şirketin ana sözleşmesi ve yönetim organlarının belirlenmesi konularında daha esnek bir yapıya sahiptir. Bu da limited şirketlerin kuruluş sürecini hızlandırır ve işletme sahiplerine kolaylık sağlar.

Vergi Avantajları

Limited şirketler, vergi avantajlarından yararlanabilir. Şirketin vergi matrahı, şirketin gelirlerinden giderlerin düşülmesiyle belirlenir. Bu da işletmenin vergi yükünü azaltır. Ayrıca, limited şirketler, kar payı dağılımı konusunda daha esnek bir yapıya sahiptir ve bu da vergi planlamasını kolaylaştırır.

Şirketin Sürekliliği

Limited şirketler, ortakların değişmesi veya vefat etmeleri durumunda dahi devam edebilir. Şirketin sürekliliği, ortakların ayrılmaları veya yeni ortakların katılmasıyla sağlanabilir. Bu da işletmenin uzun vadeli planlamalar yapmasını ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmasını mümkün kılar.

3. Limited Şirketin Dezavantajları

Sınırlı Sermaye Payı ve Yatırım

Limited şirketlerde ortaklar, sermaye paylarının sınırlı olması nedeniyle sınırlı miktarda yatırım yaparlar. Bu durum, işletmenin büyümesi ve genişlemesi için sınırlayıcı olabilir. Yeterli sermayenin olmaması, işletmenin rekabet gücünü etkileyebilir.

Ortaklık ve Kar Payı Dağılımı

Limited şirketlerde ortaklık ve kar payı dağılımı, ortakların arasında anlaşma sağlanması gereken bir konudur. Ortaklar arasında anlaşmazlık durumunda, şirketin yönetimi ve kar payı dağılımı konularında sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle, ortaklık yapısı ve kar payı dağılımı konusunun detaylı bir şekilde belirlenmesi önemlidir.

Şirketin Büyümesi ve Genişlemesi

Limited şirketlerin büyüme ve genişleme potansiyeli sınırlı olabilir. Sınırlı sermaye ve ortak sayısı, işletmenin büyüme hızını etkileyebilir. Büyüme ve genişleme hedefleri olan işletmeler için, alternatif işletme modelleri değerlendirilmelidir.

Halka Açık Olmama

Limited şirketler, halka açık bir şirket değildir. Bu da şirketin hisse senetlerinin halka arz edilemeyeceği anlamına gelir. Halka açık olmamanın dezavantajları arasında sermaye artırımı ve genişleme için kaynak bulmada sınırlılıklar yer alır.

4. Şirket Sahibi Olmanın Genel Avantajları

Limited şirket sahibi olmanın genel avantajları, işletme sahiplerine bir dizi fırsat sunar. Şirket sahibi olmanın bazı avantajları şunlardır:

 • Kendi işinizi kurma ve yönetme özgürlüğü
 • Gelir potansiyelinin artması
 • İşletme sahibi olarak kendi kararlarınızı alma yeteneği
 • İşletmenizin büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunma şansı
 • İşletme sahibi olarak daha fazla kontrol ve sorumluluk

5. Sonuç

Limited şirket, birçok avantajı olan bir işletme modelidir. Mali sorumluluğun sınırlı olması, esnek yönetim ve işleyiş, vergi avantajları ve şirketin sürekliliği gibi faktörler, limited şirketin tercih edilmesinde etkili olabilir. Ancak, sınırlı sermaye payı, ortaklık ve kar payı dağılımı, büyüme ve genişleme sınırlılıkları gibi dezavantajlar da göz önünde bulundurulmalıdır.

Limited şirketin avantajları ve dezavantajları işletme sahipleri için önemli karar faktörleridir. Her işletmenin ihtiyaçları ve hedefleri farklı olduğu için, karar vermeden önce detaylı bir analiz yapılması önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular (FAQ)

 1. Limited şirketin avantajları nelerdir?

  • Mali sorumluluk sınırlaması, esnek yönetim ve işleyiş, vergi avantajları, şirketin sürekliliği gibi avantajlara sahiptir.
 2. Limited şirketin dezavantajları nelerdir?

  • Sınırlı sermaye payı ve yatırım, ortaklık ve kar payı dağılımı, şirketin büyüme ve genişleme sınırlılıkları gibi dezavantajları bulunmaktadır.
 3. Limited şirket nasıl kurulur?

  • Limited şirketin kuruluşu için ortakların bir araya gelerek şirket tüzüğünü oluşturması ve gerekli prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.
 4. Limited şirketin halka açık olmama dezavantajları nelerdir?

  • Halka açık olmama, sermaye artırımı ve genişleme için kaynak bulmada sınırlılıklara neden olabilir.
 5. Şirket sahibi olmanın avantajları nelerdir?

  • Kendi işinizi kurma özgürlüğü, gelir potansiyelinin artması, karar alma yeteneği, büyüme ve gelişmeye katkı sağlama gibi avantajları vardır.
Aradığınız Bilgiyi Bulamıyor musunuz?

Bilgi bankasını detaylı olarak incelediniz, fakat ihtiyacınız olan bilgiyi bulamıyorsanız,

Bir Destek Talebi Oluşturun.