KAMPANYA

100 Tane Haber/Blog sitesinde tanıtım yazısı sadece 990 TL üstelik 100 tane makale HEDİYE !

Esk Nedir? Esk Ne Demek? - MarkaHost

Esk nedir? Esk kelimesinin anlamı ve kullanımı hakkında detaylı bilgi alın. Ayrıca Esk Kurumu'nun ne iş yaptığını ve Esk'in farklı anlamlarını keşfedin.

Esk Nedir? Esk Ne Demek?

Esk Nedir?

Esk, Türkçe dilinde yaygın olarak kullanılan bir kavramdır. Esk ne demek, diye merak edenler için bu makalede Esk'in farklı anlamlarını, kullanımını, tarihini ve toplumdaki yerini ele alacağız. Esk kelimesi, dilimizde birden fazla bağlamda kullanılan ve çeşitli anlamlara gelebilen bir terimdir.

esk nedir

Esk'in Farklı Anlamları

Esk kelimesi, öncelikli olarak "geçmişte olan, zamanla eskimiş olan" anlamına gelir. Bu anlamıyla bir şeyin geçmişte kullanılan, artık kullanılmayan veya zamanla değerini yitirmiş olduğunu ifade eder. Örneğin, "Esk telefonlar" ifadesi, geçmişte kullanılan, teknolojik olarak geride kalmış telefonları ifade eder.

Ayrıca, Esk aynı zamanda "Esk Kurumu" olarak bilinen "Emekli Sandığı Kurumu"nu da ifade edebilir. Esk Kurumu, Türkiye'de emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarını ve emekli aylıklarını düzenleyen bir kurumdur.

Esk kelimesi, dilimizde diğer anlamlarda da kullanılmaktadır. Örneğin, "Esk arkadaşım" ifadesi, geçmişte yakın olduğumuz fakat şu anla ilişkimizin olmadığı bir arkadaşı ifade eder.

Esk'in Tarihçesi

Esk kelimesinin tarihçesi ve kökeni, Türk dilinin geçmişine dayanır. Esk kavramı, Türkçe'nin Orta Asya'da konuşulan eski Türk dillerinden gelişmiştir. Türk dillerinde "esk" veya "eski" kelimesi, zamanla geçmişte kalan ve değerini yitiren şeyleri ifade etmek için kullanılan bir terim olmuştur.

Esk kavramının kullanımı zaman içinde değişmiş ve evrim geçirmiştir. Bugün Esk, farklı bağlamlarda ve anlamlarda kullanılan bir terim olarak Türkçe dilinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Esk'in Toplum Üzerindeki Etkileri

Esk, toplumda farklı anlamlarda ve kullanımlarda etkili bir kavramdır. Esk, geçmişle bağlantılı olarak kültürel ve tarihi bir değere sahiptir. Geçmişe ait olan nesneler, gelenekler veya olaylar "esk" olarak nitelendirilebilir ve toplumda bir anlam taşır.

Esk kavramı, aynı zamanda bir şeyin modası geçmiş veya çağın gerisinde kaldığı anlamına da gelebilir. Örneğin, esk moda, eskimiş bir moda trendini ifade eder.

Toplumda Esk, nostalji veya geçmişe özlem gibi duyguları da tetikleyebilir. Geçmişe ait olan bir şeyi hatırlatması veya geçmişteki bir deneyimi canlandırması açısından insanlar üzerinde duygusal bir etki yaratabilir.

Esk'in Günlük Hayatta Kullanımı

Esk kelimesi, günlük hayatta sıkça kullanılan bir terimdir. Örneğin, "Esk kıyafetlerimi dolaptan çıkardım" ifadesi, geçmişte giyilen ancak uzun süre kullanılmayan kıyafetlerin tekrar kullanılmaya başlandığını ifade eder.

Esk aynı zamanda popüler kültürde de sıklıkla karşımıza çıkar. Film, müzik veya diğer sanat eserlerinde geçmişe atıfta bulunan bir unsur olarak kullanılabilir. Örneğin, bir filmde geçmiş dönemleri anlatan sahneler "esk zamanlar" olarak nitelendirilebilir.

Esk ve Dil İlişkisi

Esk kelimesi, dilbilgisel açıdan sıfat türünde kullanılan bir kelimedir. Türkçe dilinde diğer sıfatlarla birlikte cümlelerde kullanılarak nesneleri veya durumları niteler. Örneğin, "esk kitap," "esk eşya," "esk arkadaş" gibi ifadelerde Esk sıfat olarak kullanılmıştır.

Esk kelimesi, diğer kelimelerle de ilişkilendirilebilir. Örneğin, "yenilik" veya "modern" gibi kavramlar, Esk'in zıt anlamları olarak düşünülebilir.

Esk'in Örnekleri ve İlgili Terimler

Esk kelimesine örnek olarak aşağıdaki ifadeler verilebilir:

 • Esk ev eşyaları
 • Esk arabalar
 • Esk moda
 • Esk müzik
 • Esk alışkanlıklar

Esk kavramıyla ilişkili diğer terimler arasında ise şunlar bulunur:

 • Eskime
 • Eskiyen
 • Eskiyen eşyalar
 • Eskiyen teknoloji

Esk Hakkında Sık Sorulan Sorular (FAQs)

 1. Esk nedir? Esk, geçmişte kullanılan veya zamanla değerini yitiren şeyleri ifade eden bir kavramdır.

 2. Esk ne demek? Esk, Türkçe'de "geçmişte olan" anlamına gelir. Aynı zamanda "Esk Kurumu" olarak bilinen Emekli Sandığı Kurumu'nu ifade edebilir.

 3. Esk kurumu ne iş yapar? Esk Kurumu, Türkiye'de emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarını ve emekli aylıklarını düzenleyen bir kurumdur.

 4. Esk hariç ne demek? Esk hariç, Esk kelimesinin karşıt anlamını ifade eder. Yani, geçmişle ilişkisi olmayan veya çağdaş olan şeyleri ifade eder.

 5. Esk nasıl kullanılır? Esk kelimesi, sıfat olarak kullanılarak nesneleri veya durumları niteler. Örneğin, "esk eşya," "esk arkadaş" gibi ifadelerde kullanılabilir.

Sonuç

Bu makalede "Esk nedir" konusunu ele aldık. Esk, geçmişte kullanılan veya zamanla değerini yitiren şeyleri ifade eden bir terimdir. Aynı zamanda Esk Kurumu olarak bilinen Emekli Sandığı Kurumu'nu da ifade edebilir. Esk kelimesinin farklı anlamları, tarihçesi, toplum üzerindeki etkileri, günlük hayattaki kullanımı ve dil ilişkisi konularına değindik. Esk, kültürel ve tarihi bir değere sahip olup, popüler kültürde de sıkça karşımıza çıkmaktadır. Esk, dilimizde geniş bir kullanım alanına sahip ve farklı bağlamlarda anlam kazanan zengin bir kavramdır.

Esk Nedir İle İlgili Sık Sorulan Sorular (FAQs)

 1. Esk nedir? Esk, geçmişte kullanılan veya zamanla değerini yitiren şeyleri ifade eden bir kavramdır.

 2. Esk ne demek? Esk, Türkçe'de "geçmişte olan" anlamına gelir. Aynı zamanda "Esk Kurumu" olarak bilinen Emekli Sandığı Kurumu'nu ifade edebilir.

 3. Esk kurumu ne iş yapar? Esk Kurumu, Türkiye'de emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarını ve emekli aylıklarını düzenleyen bir kurumdur.

 4. Esk hariç ne demek? Esk hariç, Esk kelimesinin karşıt anlamını ifade eder. Yani, geçmişle ilişkisi olmayan veya çağdaş olan şeyleri ifade eder.

 5. Esk nasıl kullanılır? Esk kelimesi, sıfat olarak kullanılarak nesneleri veya durumları niteler. Örneğin, "esk eşya," "esk arkadaş" gibi ifadelerde kullanılabilir.

Aradığınız Bilgiyi Bulamıyor musunuz?

Bilgi bankasını detaylı olarak incelediniz, fakat ihtiyacınız olan bilgiyi bulamıyorsanız,

Bir Destek Talebi Oluşturun.